Trường Tiền sẽ không chịu trách nhiệm tài chính trong bất kỳ trường hợp nào trả chi phí cho những thiệt hại do khách hàng sử dụng sản phẩm không đúng cách. Điều này bao gồm cài đặt không đúng, thiết lập và xử lý không đúng cách, không thay thế các bộ lọc theo lời khuyên của nhà sản xuất, không kiểm tra rò rỉ hay bất cứ nguyên nhân gây hư hại khác, bao gồm cả hỏng hoặc lỗi sản phẩm.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ từ chúng tôi, bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản và chính sách bổ sung sẽ được cập nhập tại đây. Các điều khoản và chính sách này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm tất cả người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hay sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã bị ràng buộc là đồng ý với các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả chính sách và điều khoản của chúng tôi thì bạn không thể truy cập trang hoặc hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ chúng tôi.

Mỗi tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân thủ theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của điều khoản dịch vụ bất cứu lúc nào trên trang này. Chúng tôi thường xuyên cập nhập và thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhập và/hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có tránh nhiệm kiểm tra định kỳ những thay đổi này. Việc bạn tiếp tục truy cập vào trang web sau khi chúng tôi đã đăng bất kỳ thay đổi nào là bạn đã đồng ý với những thay đổi đó.

Mục 1 – Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn phải đảm bảo rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành và đang cư trú tại Việt Nam hoặc các quốc gia cụ thể trên Thế Giới và bạn đã đồng ý với bất kỳ người phụ thuộc nhỏ tuổi nào khi sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong việc sử dụng dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (Bao gồm luật bản quyền).

Bạn không được gây bất kỳ phần mềm độc hại hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào mang tính chất phá hoại trang web của chúng tôi.

Việc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào chúng tôi sẽ chấn dứt ngay các dịch vụ của bạn.

Mục 2 – Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất cứ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hãy nhớ là nội dung của bạn (Những thông tin cá nhân trên web site, không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa vào có thể được lan truyền qua các mạng khác để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật mạng hoặc kết nối mạng. Thông tin thẻ tín dụng sẽ luôn được mã hóa khi truyền tải qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, bán, bán lại hoặc thai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ, sử dụng dịch vụ, truy cập dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web, dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này sẽ không giới hạn hoặc hướng đến các điều khoản này.

Mục 3 – Chính xác, đầy đủ và kịp thời

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, không đầy đủ hoặc không kịp thời. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính xác hơn, đầy đủ hơn và kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang Web này đều có nguy cơ nào đó ảnh hưởng đến bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử không phải là chính xác tuyệt đối và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhập bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

Mục 4 – Sửa đổi dịch vụ và giá

Giá của các sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chúng tôi có quyền bảo lưu bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc chấn dứt dịch vụ mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngưng hoặc ngừng dịch vụ.

Mục 5 – Sản phẩm – Dịch vụ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến đọc quyền thông qua trang web.

Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn sẽ hiện thị màu sắc chính xác trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền bảo lưu, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào.

Bất kỳ ưu đãi nào cho sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này đều bị vô hiệu hóa nếu ưu đãi đó bị ngưng.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào nào khác do bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Mục 6 – Bảo mật thanh toán và thông tin tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào mà bạn đặt từ chúng tôi. Chúng tôi làm điều đó theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản ngân hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc đơn đặt bởi cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với địa chỉ email, địa chỉ thanh toàn hoặc số điện thoại được cung cấp ở thời điểm đặt hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng theo quyến định duy nhất của chúng tôi được đặt bởi đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua, tài khoản hiện tại đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn phải cập nhập kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng, ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên hệ đến bạn nếu cần.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại Chính sách đổi trả của chúng tôi.

Mục 7 – Công cụ tùy chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Việc sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web có thể chịu phải rủi ro nào đó và bạn phải đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản được cung cấp bởi nhà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.

Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và tính năng mới thông qua trang web (bao gồm phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tinh năng hoặc dịch vụ mới này cũng sẽ tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này.

Mục 8 – Góp ý người dùng, phản hồi và các đăng ký khác

Nếu theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung cụ thể (Ví dụ như các bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn đưa ra ý tưởng, đề xuất, đưa ra kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù là trực tuyến, qua email, bằng thư bưu điện hoặc bình luận, bạn đồng ý rằng chúng tôi tôi có thể chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối và sử dụng trên bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm để đưa các ý kiến đó lên hàng đầu hoặc bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào hoặc trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể (nhưng không có nghĩa vụ) theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung mà chúng tôi xác định theo ý mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản đối hay vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.

Bạn phải đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba bao gồm bản quyền, nhãn hiệu quyền riêng tư, quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu phí báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dịch vụ hoặc bất cứ trang web liên quan nào khác.

Bạn không được sử dụng email giả hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn thực hiện và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

Mục 9 – Thông tin cá nhân

Việc bạn gửi các thông tin cá nhân qua trang web của chúng tôi đều được điều chính bởi Chính xác bảo mật của chúng tôi. Hãy xem chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ điều này.

Mục 10 – Lỗi, các thiếu sót hoặc không chính xác

Đôi khi có thể các thông tin trên trang web của chúng tôi có chứa lỗi đánh máy hoăc không chính xác hoặc thiếu sót ở các phần mô tả sản phẩm, giá, khuyến mãi, ưu đãi, phí giao hàng, thời gian vận chuyển,… Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào đó và cập nhập hoặc thay đổi hoặc hủy thông tin đơn đặt hàng nếu có liên quan đến các thông tin đặt hàng ở Dịch vụ, sản phẩm trên trang web không chính xác bất kỳ lúc nào (kể cả khi bạn đã gửi đơn đặt hàng).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhập, sửa đổi hoặc giải thích rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào về thông tin giá cả, trừ khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi không cần cập nhật hoặc cập nhật ngày tháng cụ thể được áp dụng trong dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Mục 11 – Khách hàng đã sử dụng dịch vụ

Việc khách hàng sử dụng dịch vụ trang web của chúng tôi nhưng vi phạm các chính sách và điều khoản của chúng tôi hoặc vi phạm bất kỳ luật an ninh mạng nào. Chúng tôi có quyền chấn dứt việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc cấm nào.

Mục 12 – Khuyến cáo và trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy tuyệt đối.

Đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong một khoản thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Mục 13 – Bồi thường thiệt hại

Bạn phải đồng ý rằng sẽ bảo vệ, bồi thường và không gây hại gì đến truongtien.com.vn cũng như các công ty mẹ, công ty con, đối tác, chi nhánh, giám đốc, nhà thầu, đại lý,… của chúng tôi, bao gồm cả phí luật sư minh bạch do bên thức ba thực hiện hoặc do phát sinh từ những Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Mục 15 – Kết thúc

Sau khi bạn kết thúc hợp đồng, các nghĩa vụ của bạn đối với bên thứ ba sẽ vẫn còn tồn tại cho tất cả các mục đích mà bạn đã sử dụng.

Các điều khoản dịch vụ sẽ còn hiệu lực khi bạn hoặc chúng tôi kết thúc. Bạn có thể trực tiếp kết thúc các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc bạn ngưng sử dụng mọi dịch vụ trang web của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm trong việc tuân thủ theo những Điều khoản dịch vụ này thì chúng tôi có thể chất dứt hợp đồng hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đến hết ngày chất dứt hợp đồng hoặc dịch vụ của chúng tôi.