Bạn đang ở trang danh sách những chiếc máy lọc nước 3 vòi, có thể là 3 vòi nóng, 3 vòi lạnh, 3 vòi nóng nguội lạnh,…

Công suất hoạt động: Vòi nóng: 10 lít/giờ Vòi lạnh: 6 lít/giờ Vòi nguội: 10 lít/giờ Kích thước máy: 32 - 40 - 105 Hệ thống khử trùng: Đèn cực tím UV 14W Hệ thống lọc: 5 cấp lọc chính (1 lọc RO)

Công suất:          Vòi nóng: 12 lít/giờ          Vòi lạnh: 12 lít/giờ          Vòi nguội: 12 lít/giờ Hệ thống khử trùng: Đèn UV 14W Hệ thống lọc: gồm 5 cấp lọc (1 cấp lọc RO 10 inch)