Bạn đang ở trang danh sách những chiếc máy lọc nước 3 vòi, có thể là 3 vòi nóng, 3 vòi lạnh, 3 vòi nóng nguội lạnh,…

Công suất hoạt động:Vòi nóng: 10 lít/giờVòi lạnh: 6 lít/giờVòi nguội: 10 lít/giờKích thước máy: 32 - 40 - 105Hệ thống khử trùng: Đèn cực tím UV 14WHệ thống lọc: 5 cấp lọc chính (1 lọc RO)

Công suất:         Vòi nóng: 12 lít/giờ         Vòi lạnh: 12 lít/giờ         Vòi nguội: 12 lít/giờHệ thống khử trùng: Đèn UV 14WHệ thống lọc: gồm 5 cấp lọc (1 cấp lọc RO 10 inch)